AKT:n Kuopion os. 16 ry

 

 

OSASTON TOIMIHENKILÖT 2020

 

Puheenjohtaja, lm- yhdyshenkilö Kauko Lipponen 050 074 7518
kauko.lipponen@hotmail.com

Varapuheenjohtaja Seppo Haapala 044 018 4196  

sep.haapala@gmail.com

Sihteeri Kalevi Kesonen   040 486 9901                                                 
kalevi.kesonen@luukku.com

Taloudenhoitaja Sari Koivunen 044 9737691

sarikoivunen@gmail.com

Vapaa-ajanjaoston pj. Riitta Heiskanen 044 331 6095

riitu22@gmail.com

Koulutusvastaava Seppo Haapala 044 018 4196

sep.haapala@gmail.com

Nuorisovastaava Timo Savolainen p. 045 800 7058

esko-paavvo@hotmail.com                     

 

Osaston toimikunta  2020

Kauko Lipponen, Hannu Turunen, Seppo Haapala, Timo Savolainen, Juha Rissanen, Aimo Manninen, Kalevi Kesonen, Timo Räsänen, Sari Koivunen, Riitta Heiskanen ja Antti Jokilehto

Varajäsenet:

Antti-Ville Pöyhönen, Jouni Marin, Ari Tauriainen, Jyrki Mensio ja Kari Savolainen

 

 

OSASTON HISTORIA

Sodan jälkeen 1944 syksyllä kokoontui  kuopiolaisia autonkuljettajia sekä muita liikenteen parissa työskenteleviä käynnistämään paikallisosastoa.  Osaston nimeksi tuli eri vaiheiden jälkeen Kuopion ja Ympäristön Auto- ja Kuljetusalan Työntekijät Ry. myöhemmin, vuonna 1993, nimi muutettiin AKT:n Kuopion os. 16. Ry.

Osaston jäsenmäärä on kasvanut muutamasta kymmenestä lähes 1500 jäseneen. Osasto toimi alkuun hyvin vaatimattomasti, ei ollut omia toimitiloja, mm. puheenjohtajat säilyttivät osaston papereita kotonaan. Valitettavasti joidenkin vuosien pöytäkirjat ovat vieläkin hukassa. Jäsenmaksu saatavia oli aina rästissä, sillä jäsenmaksut kerättiin käsikantona. Rahaa oli myös vähän käytössä. Vasta 1969 työmarkkinoiden yhteisellä sopimuksella työnantajat velvoitettiin perimään jäsenmaksut tilistä suoraan ja tilittämään ne liittoon. Tällöin myös jäsenmaksut tulivat prosentuaaliseksi, tämä antoi osastoille lisää varmuutta toimintaan.

Osaston toiminnan alkuaikoina vaikutti maassamme kaksi kilpailevaa autoalan ammattiliittoa mikä vaikeutti sopimusten tekoa sekä edunvalvontaa. Vuoden 1968 aikana kuopiolaiset autoliikenteen osastot yhtyivät.

Kunnon työehtosopimuksia oli vaikea saada aikaan liittojen erimielisyyksien vuoksi. Osaston toimintaan vaikutti voimakkaasti 1970 ja 1980 luvuilla käydyt useat työtaistelut. Vasta tultaessa 1980 luvulle saatiin edes tyydyttävät sopimukset, kun Risto Kuisma tuli liittoon puheenjohtajaksi ja Kauko Lehikoinen sihteeriksi. Myös lakkotaktiikka muuttui ns. osalakkotaktiikaksi, jolloin työnantajilla oli pelko menettää markkinaosuuksiaan. 1990 luvulle tultaessa taas työnantajat ottivat käyttöön työsulun, joka heikensi liiton voimaa.

Kuopion osasto hankki vuonna 1974 toimisto-osakkeen Sairaalakatu 5:stä, joka antoi mahdollisuuden tehokkaaseen toimintaan. Saatiin päivystys ja muu toiminta omaan toimistotilaan. Toimitilojen saantiin vaikutti STS-pankin tulo Kuopioon. Merkille pantavaa oli myös se, että toimikunnanjäsenet olivat omalla henkilökohtaisella takuullaan ottamassa lisälainan toimiston ostoon. Kun kyse oli velalla ostetusta osakkeesta, siihen täytyi hankkia rahaa muualtakin kuin jäsenmaksupalautuksista. Mm. osaston järjestämät tanssit Kuopion Aliupseerikerholla olivat jäsenten ja muidenkin kävijöiden suosiossa.
Vuonna 1986 osasto myi Sairaalakadun osakkeen ja osti uuden Vuorikatu 20:sta, jossa osasto toimii edelleen. Samassa kerroksessa toimii myös SAK:n piiritoimisto. Osastolla on ollut oma sivutoiminen toimistonhoitaja vuodesta 1982 lähtien.

Osaston jäsenten vapaa-aika kasvoi ja oli tarve saada paikka, minne voi mennä vapaa-ajan viettoon. Osasto vuokraili aluksi kesämökkejä, mutta 1980 ostettiin oma kesänviettopaikka, Hirvelä, jonne rakennettiin heti lisää kaksi aittaa majoitusta varten. Uusi päärakennus sinne rakennettiin vuosina 2004 – 2005.

Os.016 Uutiset

Salibandyvuorot (28.10.2019)
Tietosuojaseloste (20.5.2019)
HIRVELÄN VUOKRAUS (15.4.2019)