AKT:n Kuopion os. 16 ry

ONNEA VUODELLE 2022!

Miten toimin, jos minut lomautetaan koronan seurauksena

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi heti ensimmäisenä lomautuspäivänä.

Hae ansiopäivärahaa Netta-verkkopalvelun kautta. Täytä hakemus, kun lomautuksesi on kestänyt ensimmäisen kalenteriviikon loppuun. Jos lomautuksesi kestää lyhyemmän aikaa, hae päivärahaa aikaisintaan viimeisen lomautuspäivän jälkeen.

Varmista, että jäsenmaksusi on kunnossa. Tarkista jäsenmaksujesi tilanne kassan verkkopalvelusta ja jos olet itsemaksava jäsen, maksa puuttuvat jäsenmaksut lomautuksen alkamiseen saakka.

Lähetä hakemuksen mukana:

  • Lomautusilmoitus

  • Työsopimus

  • Palkkatodistus vähintään 26 lomautusta edeltäneeltä työssäoloviikolta. Työnantajasi voi täyttää tulostaa lomakkeen kassan verkkosivuilta lomakkeet-kohdasta. Tulorekisterin tietoja voidaan käyttää vain, jos työnantajasi on ilmoittanut tiedot laajalla ilmoitustavalla ja sinne on ilmoitettu myös mm. ansainta-ajat ja palkattomat poissaolot. Tarkista näkyvätkö ansiotulosi tulorekisterissä oikein.

  • Muut mahdolliset liitteet, joiden tarve selviää täyttäessäsi hakemusta (esim. päätökset muista sosiaalietuuksista, verotuspäätös sivutoimisesta yritystulosta ym.)

  • Lisätietoa päivärahan maksamisesta lomautuksen ajalta löydät täältä.

 

OSASTON TOIMIHENKILÖT 2021

 

Puheenjohtaja, lm- yhdyshenkilö ( henkilöliikenne)

Hannu Turunen 044 5911237

turushannu@gmail.com

Varapuheenjohtaja

Seppo Haapala 0440 184196

sep.haapala@gmail.com

Sihteeri Kalevi Kesonen 040 486 9901                                              
kalevi.kesonen@luukku.com

Taloudenhoitaja Sari Koivunen 044 973 7691

sarikoivunen@gmail.com

Vapaa-ajanjaoston pj. Riitta Heiskanen 044 331 6095

riitu22@gmail.com

Koulutusvastaava Seppo Haapala 044 018 4196

sep.haapala@gmail.com

Nuorisovastaava Timo Savolainen 045 800 7058

esko-paavvo@hotmail.com                     

 

Osaston toimikunta  2022

Kalevi Kesonen, Seppo Haapala, Juha Rissanen, Jouni Marin, Timo Savolainen, Riitta Heiskanen, Aimo Manninen, Timo Räsänen, Sari Koivunen ja Antti Jokilehto

 

Varajäsenet:

Atte Haapala, Hannu Hämäläinen, Markku Väänänen, Petri Pietikäinen ja Kauko Lipponen

Vapaajäs,edustaja

Kari Kaikkonen

OSASTON HISTORIA

Sodan jälkeen 1944 syksyllä kokoontui  kuopiolaisia autonkuljettajia sekä muita liikenteen parissa työskenteleviä käynnistämään paikallisosastoa.  Osaston nimeksi tuli eri vaiheiden jälkeen Kuopion ja Ympäristön Auto- ja Kuljetusalan Työntekijät Ry. myöhemmin, vuonna 1993, nimi muutettiin AKT:n Kuopion os. 16. Ry.

Osaston jäsenmäärä on kasvanut muutamasta kymmenestä lähes 1500 jäseneen. Osasto toimi alkuun hyvin vaatimattomasti, ei ollut omia toimitiloja, mm. puheenjohtajat säilyttivät osaston papereita kotonaan. Valitettavasti joidenkin vuosien pöytäkirjat ovat vieläkin hukassa. Jäsenmaksu saatavia oli aina rästissä, sillä jäsenmaksut kerättiin käsikantona. Rahaa oli myös vähän käytössä. Vasta 1969 työmarkkinoiden yhteisellä sopimuksella työnantajat velvoitettiin perimään jäsenmaksut tilistä suoraan ja tilittämään ne liittoon. Tällöin myös jäsenmaksut tulivat prosentuaaliseksi, tämä antoi osastoille lisää varmuutta toimintaan.

Osaston toiminnan alkuaikoina vaikutti maassamme kaksi kilpailevaa autoalan ammattiliittoa mikä vaikeutti sopimusten tekoa sekä edunvalvontaa. Vuoden 1968 aikana kuopiolaiset autoliikenteen osastot yhtyivät.

Kunnon työehtosopimuksia oli vaikea saada aikaan liittojen erimielisyyksien vuoksi. Osaston toimintaan vaikutti voimakkaasti 1970 ja 1980 luvuilla käydyt useat työtaistelut. Vasta tultaessa 1980 luvulle saatiin edes tyydyttävät sopimukset, kun Risto Kuisma tuli liittoon puheenjohtajaksi ja Kauko Lehikoinen sihteeriksi. Myös lakkotaktiikka muuttui ns. osalakkotaktiikaksi, jolloin työnantajilla oli pelko menettää markkinaosuuksiaan. 1990 luvulle tultaessa taas työnantajat ottivat käyttöön työsulun, joka heikensi liiton voimaa.

Kuopion osasto hankki vuonna 1974 toimisto-osakkeen Sairaalakatu 5:stä, joka antoi mahdollisuuden tehokkaaseen toimintaan. Saatiin päivystys ja muu toiminta omaan toimistotilaan. Toimitilojen saantiin vaikutti STS-pankin tulo Kuopioon. Merkille pantavaa oli myös se, että toimikunnanjäsenet olivat omalla henkilökohtaisella takuullaan ottamassa lisälainan toimiston ostoon. Kun kyse oli velalla ostetusta osakkeesta, siihen täytyi hankkia rahaa muualtakin kuin jäsenmaksupalautuksista. Mm. osaston järjestämät tanssit Kuopion Aliupseerikerholla olivat jäsenten ja muidenkin kävijöiden suosiossa.
Vuonna 1986 osasto myi Sairaalakadun osakkeen ja osti uuden Vuorikatu 20:sta, jossa osasto toimii edelleen. Samassa kerroksessa toimii myös SAK:n piiritoimisto. Osastolla on ollut oma sivutoiminen toimistonhoitaja vuodesta 1982 lähtien.

Osaston jäsenten vapaa-aika kasvoi ja oli tarve saada paikka, minne voi mennä vapaa-ajan viettoon. Osasto vuokraili aluksi kesämökkejä, mutta 1980 ostettiin oma kesänviettopaikka, Hirvelä, jonne rakennettiin heti lisää kaksi aittaa majoitusta varten. Uusi päärakennus sinne rakennettiin vuosina 2004 – 2005.

Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Os.016 Uutiset

HIRVELÄN VUOKRAUS (31.5.2021)
Tietosuojaseloste (20.5.2019)